Nieuwsbrief maart 2020


Terugkijken op 2019 en plannen maken voor de rest van dit jaar; dat gaan we doen op de Algemene Leden Vergadering op 12 maart a.s.
DIT IS VOOR ALLE LEDEN VAN HSV DE BILT.

De uitnodiging plus agenda vind je onder aan deze nieuwsbrief.

Ook in deze nieuwsbrief al even terugkijken en wel op een prachtige presentatie door Mike Dijkstra. Wat een schitterende foto’s en filmpjes had hij bij zich!

De bindavonden staan zoals altijd in het teken van wat er komt; het buitenseizoen, als we weer kunnen vliegvissen. Afgelopen maand werd de black spider door Ad voorgebonden. Een vanger zoals altijd.

Deze maand dus eerst de ledenvergadering en dan op 19 maart (aanvang 19.30 uur) de bindavond, waar o.l.v. Ad Werdekker deze keer een stimulator wordt “geknoopt”. En in dit geval kan ik uit eigen ervaring spreken als ik zeg dat het een vanger is

Wat hebben we nodig om deze vlieg te binden?...

  • Haak: curved drogevlieghaak # 8 t/m 12. Bv. TMC 2312 (worden door hsv de Bilt geleverd)
  • Oranje binddraad.
  • Crèmekleurig hert haar. Let op dat de haren niet te kort zijn, ongeveer 3 cm.
  • Oranje floss voor het lijfje.
  • Bruine hackle-veer voor het lijfje.
  • Grizzly hackle-veer voor de kop.
  • Gele dryfly dubbing voor de kop.
  • De gebruikte kleuren kunnen afwijken naar het idee van de binder.

Voor een uitgebreid bindpatroon met foto’s zie de site van hsv de Bilt: /agenda/13522/binden-met-ad-werdekker-vanaf-19-30-uur.html

Dan de werplessen door Krijn Bok. Op de zondagen 29 maart en 5 april a.s. zal dat gebeuren. De lessen starten om 09.30 uur en eindigen om 12.30 uur.

Plaats van handeling: Honswijkerplas te Tull en het Waal. Diverse worpen gaat Krijn behandelen; van de basisworp tot reachcast tot rolworp. En waarom verder wordt verzocht. Elke cursist kan aangeven waar hij moeilijkheden mee heeft. De 19e april is eventueel een uitwijkdatum (i.v.m. het weer o.i.d.).

Als daar behoefte aan is, kan die datum ook als derde lesdag worden gebruikt. We zien wel of daar belangstelling voor is.
Deze lessen zijn zowel voor beginners als voor de gevorderden. Geef je wel even op bij mij. Het maximumaantal deelnemers is plm. 10!


Graag zie ik jullie weer op één van de avonden of dagen. (Alle avonden/dagen zijn ook toegankelijk voor niet-leden, met uitzondering van de algemene leden vergadering

Zoals gebruikelijk staat de koffie/thee klaar in:
Sociaal Cultureel Centrum De Grund,
De Poort 79
HoutenVriendelijke groet,
Henri Oostendorp
06-10440020
Henri.oostendorp@gmail.com


AGENDA LEDEVERGADERING

Hierbij wordt u uitgenodigd voor de Algemene ledenvergadering te houden op donderdag
12 maart 2020 in het Sociaal Cultureel Centrum De Grund, De Poort 79, 3991DX, Houten.
Aanvang 20.00 uur, zaal is open om 19.30 uur.

De vergaderstukken en bijbehorende financiële bijlagen worden ter plaatse uitgereikt. Wilt u ze eerder inzien stuur dan even een e-mailtje naar hsvdebilt@gmail.com
Na afloop volgt, onder het genot van een hapje en een drankje, een presentatie door Bram Zanis van zijn deelname aan het WK Vliegvissen in Tasmanië (Australië)!

Agenda algemene ledenvergadering
1 Opening
2. Vaststelling agenda, inbreng agendapunten.
3. Mededelingen
4. Jaarverslag 2019
5. Verslag vergadering ALV 2019 d.d. 14-3-2019
6. Verslag kascontrolecommissie
7. Vaststelling jaarrekening 2019.
8. Benoeming leden kascontrolecommissie 2020
9.. Bestuurlijke voornemens 2020
10. Vaststelling begroting 2020.
11. Rondvraag