Nieuwsbrief februari 2021

Nu we ook in februari nog niet weer in clubverband bij elkaar kunnen komen, is het idee ontstaan om een vliegbindwedstrijd te organiseren.
 
Wat is daarbij de bedoeling?
 • Iedereen die mee wil doen stuurt een droge vlieg en een nymf (die hij/zij zelf gebonden heeft!!) naar onderstaand adres. Geen streamer(tje)s.
 • De inzendingen worden genummerd en apart verpakt.
 • De jury beoordeelt de vliegen op bindtechniek en algemeen uiterlijk. Zij weten niet wie ze gebonden heeft.
 • De jury geeft aan wat de mooiste/beste droge vlieg is, de mooiste nymf en de mooiste samen. Drie uitslagen.
 • De jury bestaat uit Ad Werdekker en Bart Warmerdam; oftewel een zeer ervaren binder en een niet-binder.
 • Per categorie zijn er wat leuke prijzen te verdienen. Totaal dus 3 prijzen.
 • De ingezonden vliegen krijg je uiteraard weer terug.
 • Als het mogelijk is zou het goed zijn om de vliegen/ nimfen in een klein hakendoosje te doen dan blijven ze in takt
 • Anders komen ze platgedrukt of vernield aan.
 • Ook beter ter bescherming van de haakjes voor de bezorgers
 • Je kunt je vliegen opsturen tot maandag 15 februari 2021 naar:
Henri Oostendorp
De Bogerd 23
4132GJ Vianen


Ook al zouden we op 12 februari weer bij elkaar mogen komen, gaat deze wedstrijd toch door.

Mochten we voor langere tijd geen clubavonden kunnen organiseren, kijken we ook nog naar de mogelijkheid om online bindavonden te organiseren. Ook naar eventuele online presentaties wordt gekeken.

Je ziet, we proberen het clubgebeuren zoveel mogelijk zoveel mogelijk door te laten gaan!

Vriendelijke groet en blijf gezond.
Henri Oostendorp
06-10440020