Nieuwsbrief Augustus / September 2021

We gaan weer beginnen aan de clubavonden. Het mag en het kan weer gelukkig!

We beginnen dit seizoen op donderdag 16 september met de uitgestelde Algemene Leden Vergadering die in maart door de coronaperikelen niet door kon gaan. We kijken dan terug op 2020 en vooruit naar een jaar dat dan al bijna weer voorbij is.

Deze vergadering wordt opgeleukt met hapjes en drankjes. Verder is er een gratis verloting met werkelijk schitterende prijzen. En last but not least gaat Ineke middels foto’s iets laten zien en vertellen over haar reis naar Groenland afgelopen zomer. Een programma waar iedereen toch graag bij wil zijn denk ik zo!!

Onderaan deze nieuwsbrief de uitnodiging plus agenda voor deze vergadering

Een week later, dus donderdag 23 september een bindavond en deze keer niet o.l.v. Ad maar van Jay Lee, waar we dit voorjaar al mee hebben kennis gemaakt via zijn online presentatie over het ontstaan van het moderne vliegvissen. Jay gaat deze avond een tweetal droge vliegen voorbinden, de Quill Gordon en zijn meest bekende vlieg; de Humpy. Jay heeft met deze vlieg vele internationale prijzen gewonnen..!


Iedereen die dat wil kan meebinden.
Kijk eens naar de vliegen die Jay zoal bindt: https://www.flytierspage.com/jlee/jlee.html

Ik wil nog eens benadrukken dat de bindavonden ook voor niet-binders heel gezellig en leerzaam zijn. Trouwens, alle avonden zijn ook voor niet-vliegvissers interessant!

Beide avonden beginnen om 20.00 uur.
We moeten ons uiteraard nog steeds aan de corona-regels houden. We gaan er van uit dat een ieder die komt gevaccineerd is.
 
Door de medewerking van de gemeente Houten kunnen de avonden in de grotere ruimte plaats vinden.
Verder betekent dit voor ons dat we bij de bindavonden (voorlopig) wat verder (1,5 meter) van elkaar af moeten zitten. Op alle avonden zal de opstelling van tafels en stoelen dan ook wat anders zijn dan gebruikelijk.
En er wordt een lijst bijgehouden van de aanwezigen.
Natuurlijk is dit alles onder het voorbehoud dat e.e.a. natuurlijk weer aangepast kan worden zodra er wijziging in de corona-situatie komt, zowel positief als negatief.


Nog even de eerstkomende data voor het komende seizoen:

16 sept, Algemene Leden Vergadering, plus fotopresentatie Ineke Lam en
verloting.
23 sept, bindavond met Jay Lee, binden van o.a. Humpy
14 okt. Presentatie door Maikel van Breugel over vissen op zeebaars
21 okt. Bindavond o.l.v. Ad. Gebonden wordt een langpootmug
4 nov. Presentatie van Bram Zanis over het WK 2019
11 nov. Bindavond o.l.v. Ad
9 dec. Presentatie door Sepp Fuchs, onderwerp vissen in Oostenrijk
16 dec. Bindavond o.l.v. Ad
13 jan. Nieuwjaarsbijeenkomst. Hapje en drankje. Verloting.
20 jan. Bindavond o.l.v. Ad

Altijd op donderdagavond en we beginnen nu steeds om 20.00 uur dus ook de bindavonden om 20.00 uur.

En voor wie het nog niet weet; koffie/thee (met een koekje) staat klaar.
Ik wil nog eens benadrukken dat deze avonden voor iedereen toegankelijk zijn, zeker de presentaties zijn er voor alle vissers.
Ook niet-leden zijn weer van harte welkom!

Het adres is ongewijzigd:
Soc. Cult. Centrum De Grund,
De Poort 79
3991 DX Houten.

Blijf gezond. Dan spreken we elkaar binnenkort weer.

Vriendelijke groet,
Henri Oostendorp
06-10440020
Henri.oostendorp@gmail.com

Hierbij wordt u uitgenodigd voor de algemene vergadering te houden op donderdag 16 september 2021 in het Sociaal Cultureel Centrum De Grund, De Poort 79, 3991DX, Houten.


Aanvang 20.00 uur, zaal is open om 19.30 uur.

De vergaderstukken en bijbehorende financiële bijlagen worden ter plaatse uitgereikt. Wilt u de verslagen en/of statuten en huishoudelijk reglement eerder inzien stuur dan even een e-mailtje naar hsvdebilt@gmail.com en wij mailen u de gevraagde stukken.
Agenda algemene vergadering

1 Opening
2. Vaststelling agenda, inbreng agendapunten.
3. Mededelingen
4. Verslag vergadering ALV 2020
5. Jaarverslag 2020
6. Verslag kascontrolecommissie
7. Vaststelling jaarrekening 2020.
8. Benoeming leden kascontrolecommissie 2021
9. Vervulling vacatures bestuur.
10. Vaststelling begroting 2021.
11. Bestuurlijke voornemens 2021
12. Vaststelling statuten en huishoudelijke reglement.
13. Rondvraag

Met vriendelijke groet,

Steef Ettekoven, secretaris.