Nieuwsbrief augustus 2020

Om te beginnen een hartelijk welkom aan alle nieuwe leden en dat zijn er veel!
Zoals via allerlei media al bekend; door het covid-19 virus zijn er heel veel mensen (weer) gaan vissen. Landelijk is er een toename van plm. 15% en ik denk dat wij daar nog wel iets boven zitten.

Meer goed nieuws!!

We hebben van de gemeente Houten de huurovereenkomst binnen gekregen voor het gebruik van de ruimte in de Grund. Vanaf de 2e donderdag in september kunnen we er weer terecht. Wel met het voorbehoud dat we ons aan de corona-regels houden. In het Protocol Verantwoord Sporten is aangegeven dat hierbij de richtlijnen uit het protocol horeca van Koninklijke Horeca Nederland moeten worden gevolgd. Dat betekent voor ons dat we bij de bindavonden wat verder (1,5 meter) van elkaar af moeten zitten en dat tijdens de presentatieavonden de opstelling van tafels en stoelen ook wat anders zal zijn dan gebruikelijk.

En natuurlijk is dit onder voorbehoud dat e.e.a. natuurlijk weer aangepast kan worden zodra er wijziging in de corona-situatie komt, zowel positief als negatief. Dus elke 2e en 3e donderdag van de maand is iedereen weer van harte welkom. (Mei 2021 is het de 3e en 4e donderdag).

De agenda voor het komende seizoen ziet er dan vooralsnog zo uit:
Altijd op donderdagavond.
10 en 17 september, 8 en 15 oktober, 12 en 19 november, 10 en 17 december
14 en 21 januari, 11 en 18 februari, 11 en 18 maart, 8 en 15 april, 20 en 27 mei.
De eerste datum v.d. maand een presentatie, de tweede datum de bindavond.

De presentatie-avonden beginnen om 20.00 uur, de bindavonden (o.l.v. Ad Werdekker) om 19.30 uur.
En voor wie het nog niet weet; koffie/thee (met een koekje) staat klaar.

Ik wil nog eens benadrukken dat deze avonden voor iedereen toegankelijk zijn, zeker de presentaties zijn er voor alle vissers.

Ook niet-leden zijn weer van harte welkom!


Zeer binnenkort meer over de invulling van september. Maar zet 10 september alvast in je agenda!!!

Activiteiten

Dan nog even terugkijken op de zomeractiviteiten tot heden. Een overvolle “klas” bij de werplessen van Krijn op 28 juni jl. Maar liefst 12 cursisten van divers niveau waren er om diverse worpen onder de knie te krijgen. Veel hiervan hebben we tijdens het Kyllburg-weekend in praktijk kunnen brengen.

Dan hebben we op woensdagavond 15 juli met 18 man gevist in de forellenvijver te Cothen. 100 forellen werden er uitgezet, naar schatting hebben we er gezamenlijk plm. 60 weer uitgehaald. Een beetje tegenvallend, maar mooi weer en een gezellige groep maakte dat het toch een hele leuke avond was. Naar ik begrepen heb waren de mensen die de volgende ochtend daar gevist hebben de lachende derden.

En nu zit het weekend Kyllburg er net op. 15 vissers in 1 hotel, dat moest wel goed komen. En dat ging ook goed. Gezelligheid troef. Vooral de laatste avond met een gezamenlijke BBQ was heel geweldig. En het vissen …? Weinig gevangen. Te warm? Lage waterstand? Ik weet het niet. Ook de toppers in ons midden vingen vrijwel niets. Volgend jaar beter.
Nog een keer in september ergens gezamenlijk gaan vissen, zoals vorig jaar in de Lek en het jaar daarvoor in de Waal? Kom maar op met ideeën, ik hou me aanbevolen.

Blijf gezond. Dan spreken we elkaar binnenkort weer.

Vriendelijke groet,

Henri Oostendorp
06-10440020
Henri.oostendorp@gmail.com