HSV De Bilt 45 jaar jong

De hengelsportvereniging De Bilt viert dit jaar haar 45 jarig bestaan. Een klein groepje mannen geïnteresseerd in de hengelsport besloot op 14 oktober 1973 tot het oprichten van een hengelsport vereniging, de HSV de Bilt. Er was toen nog geen landelijk geldige VISpas en de vereniging had geen eigen water. De gemeente verleende weinig medewerking, maar door aansluiting bij de Gewestelijke Pachtcommissie Utrecht, kon er toch in voldoende water gevist worden. Eind vorig jaar werd nog het visrecht in het recreatiepark Ruigenhoek verworven. Het enthousiasme en activiteiten voor jong en oud zorgde voor een flinke toeloop van veel inwoners uit De Bilt en van inwoners uit de toen nog zelfstandige gemeente Maartensdijk. 

 De HSV De Bilt zorgde voor jeugdactiviteiten onder andere tijdens de sportvakantieweek en voor visles. Mede dankzij sponsoren kon jaarlijks met een bus vol ouderen een heerlijke visdag met lunch aan de Maarsseveense plassen worden aangeboden. De hengelsportvereniging was ook een van de eerste verenigingen die in het kader van de stedenband met Coesfeld tot een uitwisseling overging. Een activiteit die jarenlang werd volgehouden tot de kosten noopten tot stoppen. 

De toeloop van leden creëerde ook belangstelling voor andere onderdelen van de hengelsport zoals het vliegvissen en vliegbinden. Heel wat toenmalige leden stelden hun huis open voor clubbijeenkomsten tot het ten gevolge van de grote belangstelling niet meer aan huis kon. Vooral deze gezellige bijeenkomsten maakten dat er een flink ledenbestand aan vliegvissers is ontstaan. Het clubje met 150 leden is uitgegroeid tot een flinke vereniging met 650 leden. Het houden van activiteiten in De Bilt werd met het opzeggen van de huur van de accommodatie in De Bilt even problematisch, maar de gemeente Houten verleende enthousiast haar medewerking. Zij zag de waarde van de hengelsport voor ouderen en jeugd wel in. Nu worden twee keer per maand in een prachtige accommodatie in de gemeente Houten activiteiten voor vliegvissers gehouden. Ook niet –leden kunnen aan deze activiteiten deelnemen.

Het lustrum wordt gevierd met extra activiteiten met onder andere een dag forellen met chineesbuffet en vliegvissen aan de Kyll. Kijk voor de activiteiten elders op deze site.