Vaste stok ( 3 video's)

 Vissen met de vaste stok met Ed Stoop

Bron: Youtube kanaal Sportviserij Nederland ( www.youtube.com/user/SportvisserijNL )

Deel 1-> Dit heb je nodig.

Deel 2-> Montages

Deel 3-> Vissen en vangen