Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons Cookie beleid

Accepteer cookies

Lidmaatschap bij HSV De Bilt

Lidmaatschap bij Hengelsportvereniging De Bilt

Bij een lidmaatschap van de HSV De Bilt hoort een VISpas, waarmee leden toegang hebben tot alle wateren die in de Gezamenlijke Lijst van Nederlandse Viswateren zijn opgenomen. Deze VISpas is geldig van 1 januari tot en met 31 december.
Voor een uitgebreid overzicht van al deze wateren kunt u terecht op www.visplanner.nl. Daarnaast is er voor leden binnen gemeente de Bilt nog extra viswater beschikbaar, zoals De Biltse Grift en de Groenekanse wetering (weergegeven in het rood in deze pdf). In de Hooge Kampse Plas bij fort Voordorp en langs de Biltse Rading mag helaas niet worden gevist.

Binnen HSV De Bilt zijn er drie verschillende lidmaatschappen beschikbaar:

  1. Voor jongeren tot en met 13 jaar is er het Lidmaatschap Jeugd, inclusief JeugdVISpas, voor €10,- per jaar.
  1. Voor iedereen ouder dan 14 jaar is er het Standaard lidmaatschap, inclusief Vispas, voor €32,- per jaar, waarmee in alle wateren van de landelijke lijst kan worden gevist.
  1. En als extra is er het Lidmaatschap Vliegvissen, inclusief Vispas, voor 47,- per jaar, waarmee u deel kan nemen aan de maandelijkse lezingen, bind-avonden en andere vliegvis-gerelateerde activiteiten (o.a. werplessen).  Alleen de bijdrage voor de vliegvisafdeling a €15,- kan gestort worden op rekening NL65 INGB 0003 0886 88 t.n.v. hengelsportsver. De Bilt , Bilthoven

Een aanvullend abonnement op het VISblad behoort ook tot de mogelijkheden en kost €12,50 per jaar.


Voor jongeren tot en met 13 jaar is in principe geen VISpas nodig, wanneer zij:

1) met uitsluitend met één hengel vissen onder begeleiding van een volwassene, die in bezit is van een geldige VISpas en Gezamenljke Lijst van Nederlandse 
of 
2) uitsluitend met één hengel en met een door de minister van LNV aangewezen aassoort vissen op rivieren of scheepvaartkanalen.

Wilt u weten voor welke VISpas u in aanmerking komt doe dan de vispas-check op de site van Sportvisserij Nederland.


Lid worden?

HSV de Bilt biedt de volgende manier om een lidmaatschap af te sluiten en een VISpas te ontvangen.

 Direct gaan vissen door online te betalen (IDeal of Credit card):  

Om vandaag nog te gaan vissen, kunt u onze online bestel module gebruiken. Hiermee kunt u direct een Standaard of Jeugdlidmaatschap afsluiten en ontvangt u na het invullen van uw gegevens en betaling (Ideal of creditcard) een printbaar Voorlopig Bewijs van Lidmaatschap, met een unieke code. Dit document is een maand geldig. Als u tevens de Landelijke, federatieve en aanvullingslijst van viswateren, of het benodigde gedeelte hiervan print, kunt u dezelfde dag nog  gaan vissen. 

De definitieve VISpas wordt door Sportvisserij Nederland per post binnen een maand naar u opgestuurd.

Een Lidmaatschap Vliegvissen afsluiten is met de online bestel module nog niet direct mogelijk. Wel is het mogelijk na ontvangst van de definitieve VISpas 15 euro over te maken op Giro 3088688, t.n.v. Hengelsportvereniging De Bilt, onder vermelding van Vliegvissen en uw post adres. Bij vragen hierover kunt u per email
hsvdebilt@gmail.com   contact opnemen, zodat wij u verder kunnen helpen. 

Wijzigingen in uw gegevens:

Geef wijzigingen, zoals adreswijzigingen  en/of foutieve persoonlijke gegevens vóór 1 oktober per email door aan de ledenadministratie via hsvdebilt@gmail.com zodat ze correct op de VISpas voor het volgende jaar komen te staan

Beëindigen van het lidmaatschap.

U kunt uw lidmaatschap opzeggen tot 1 oktober voorafgaand aan het nieuwe kalenderjaar door dit per email door te geven aan de ledenadministratie(email: hsvdebilt@gmail.com ). 
Zegt u pas ná 1 oktober uw lidmaatschap op, dan ontvangt u voor het nieuwe jaar toch een acceptgiro en bent u alsnog de contributie verschuldigd.