Extra nieuwsbrief december 2020Zoals iedereen zal begrijpen gaan onze clubavonden de komende tijd niet door.

Zowel door de bindavond van donderdag 17 december als de nieuwjaarsbijeenkomst op donderdag 14 januari a.s. is een streep gezet.

We hopen nu de nieuwjaarsbijeenkomst op 21 januari te kunnen houden en een extra bindavond op 28 januari. Deze avond zal dan de snake-fly worden gebonden. Het patroon plus instructie hiervan is hier te vinden:
Alles natuurlijk onder voorbehoud van eventuele gewijzigde corona-regels.
Middels deze nieuwsbrief wil het bestuur van Hsv De Bilt jullie hele goede, gezellige, prettige en vooral gezonde feestdagen toewensen. En dat we elkaar in 2021 weer zo spoedig mogelijk gezond en wel kunnen ontmoeten.

De volgende nieuwsbrief zal verschijnen op het moment dat we iets meer weten wat er wel en niet in januari gaat/mag gebeuren.

Vriendelijke groet,
Henri Oostendorp
06-10440020
Henri.oostendorp@gmail.com